Films byTexts by Walter van der Star

Walter van der Star (1954) is a Dutch translator. His translations include works by Georges Bataille, Serge Daney, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Susan Neiman, Jacques Rancière and Pierre Rosanvallon, as well as essays and texts for art monographs, museum catalogues and art institutes such as Van Abbemuseum, Witte de With, EYE Film Institute, Museum Boijmans Van Beuningen, Stedelijk Museum Amsterdam and more recently NAi Publishers. In 2017, he wrote, compiled and edited Biografie van een uitgeverij/Biography of a Publishing House, a bilingual book about the London-based Gaberbocchus Press, which was run by the British-Polish couple Stefan and Franciszka Themerson.

Article NL
29.03.2017

Zich beperken tot de shots en strategieën die een film vormen, betekent vergeten dat de cinema een kunst is voor zover het wereld is, dat zijn shots en effecten die vervliegen op het moment dat ze geprojecteerd worden een voortzetting moeten krijgen, dat ze omgevormd moeten worden door de herinnering en het woord die samenhang geven aan de cinema als een wereld die gedeeld wordt voorbij de materiële realiteit van zijn projectie.

Article NL
19.10.2013

Die dag sloot Serge voor mij zijn eigen verhaal af, zijn weg van kind dat in 1944 werd geboren – het jaar van Roma, città aperta en van de ontdekking van de concentratiekampen – en vervolgens van puber en jonge man die uit liefde voor de film zijn leven op schrift wilde stellen. Dat wil zeggen dat hij het liet samenvallen met een bepaalde geschiedenis van de film. De rijder uit Kapò, de ‘Lettre sur Rossellini’, zijn relatie met de Cahiers du Cinéma, de verdediging van Straub en Godard die gearticuleerd werd rond een esthetiek van het verzet, de liefde voor vreemde talen, de reislust, de cultus van de vriendschap, de overstap naar Libération, zijn ziekte, Trafic. Plotseling klonk het biografische door in het theoretische discours en gaf het zijn werkelijke draagwijdte.