A Dossier is a collection of texts and translations
relating to a specific director, film or theme.

DOSSIER NL FR
11.09.2019
Samengesteld door

Boris Lehman is al meer dan vijftig jaar een uitzonderlijk figuur in de Belgische filmcultuur. In zijn autobiografische oeuvre brengt hij zijn eigen leven en dat van de inwoners van zijn stad Brussel in kaart. Lehman onderneemt in zijn films pogingen om zijn eigen cinema te definiëren, een queeste die leidde tot een oeuvre van zo’n vijfhonderd films. Hetzelfde doet hij in teksten waarin hij zich bijzonder helder uitspreekt over zijn eigen werk en die tevens gelezen kunnen worden als een ode aan cinema. Dit dossier bundelt enkele van deze teksten: een aantal conversaties met Boris Lehman en stukken waarin hij reflecteert op het werk van anderen.

DOSSIER NL FR
11.09.2019
Compilé par

Boris Lehman est depuis plus de cinquante ans une figure exceptionnelle dans le paysage cinématographique belge. Son œuvre autobiographique rend compte de sa propre vie ainsi que celle des habitants de la ville de Bruxelles. Dans ses films, le réalisateur tente de définir cinéma – quête qui l’a conduit à construire une œuvre d'environ cinq cents films et à rédiger de nombreux textes où il s’exprime sur son propre travail et qui peuvent également être lus comme une ode au cinéma. Ce dossier réunit certains de ces écrits, quelques conversations avec lui ainsi que des réflexions sur le travail d’autres réalisateurs.

DOSSIER EN
29.05.2019

At the turn of this century, the Chinese documentary maker Wang Bing entered film history when he boarded a freight train with a small rented DV camera and started filming the industrial district of Tiexi in northeastern China. This Dossier aims to trace Wang Bing’s trajectory by way of a series of writings and interviews, published between 2009 and 2018, accompanying the ongoing ventures of a filmmaker who has taken on the invaluable task of weaving a map of this other China, to film the trials and tribulations of a land in flux.