note NL
6.10.2019
Filmkrant: Tien jaar Filmfonds-beleid

Afgelopen augustus maakten Jos van der Burg en Karin Wolfs in Filmkrant een bilan op van het beleid van Doreen Boonekamp die na tien jaar als directeur van het Nederlands Fonds voor de Film afzwaait. Onder haar bewind steeg het budget van 36 naar 52 miljoen euro per jaar. Maar, zo schrijven Van der Burg en Wolfs, “[b]innen het Filmfonds... ontwikkelde zich onder Boonekamps leiding een managementcultuur, gericht op de markt, publieksbereik en herbesteding van geld. In feite was dat een voortzetting van het beleid van [voorganger] Berbers, die met commerciële hits de bezoekersaantallen wilde opkrikken en het plan opvatte om een poel van succesvolle producenten van publieksfilms te creëren. Filmmakers moesten de markt volgen.” Daarbij worden filmmakers volgens Van der Burg en Wolfs op de achterbank gedwongen, met de producent achter het stuur en het Fonds in de bijrijdersstoel: “Vanaf die plek oordeelt het Fonds niet alleen over de inhoudelijke maar ook over de zakelijke kant van filmplannen en de staat van dienst van de makers, houdt het de voortgang van projecten in de gaten, kan het beperkingen of voorwaarden stellen aan de betrokkenheid van regisseurs en scenaristen, bespreekt het met de makers de werkkopie van hun film en moet het de ‘picture lock’ (de definitieve montageversie van een film) goedkeuren. Kortom, bij het maken van een film kijkt het Filmfonds mee van de wieg tot het graf.”

Het hele artikel ‘Regisseurs naar de achterbank. Tien jaar Filmfonds-beleid’ is terug te vinden op de website van Filmkrant.

Borgman (Alex van Warmerdam, 2013)