note
7.01.2020
Future Narratives Research Week

From 27 till 31 January, film school RITCS organises a research week titled “Future Narratives”.

 

Narratives for the Future: “How are we going to tell them? What kind of narratives do interest us, now and later? What kind of tools are at our disposal, now and later, to make those narratives compelling, motivating many people to watch and/ or listen to them?

It’s about narratives, even when the ‘greater stories’ about civilisation and history have been seriously destabilized the last 50 years. But artists who use theatre, cinema and sound – people at the RITCS, as it happens – experience time and again the need to create some structure in their message. So, a narrative, with a beginning, a middle and an end – but not necessarily in that order, as Jean-Luc Godard once said. About this need for experiment, on all possible levels, researchers of RITCS will take the floor.

The education programs of RITCS are nourished by the artistic practices of its teachers. But beside this, it is the research, since almost 20 years a structural task of a School of Arts, that provides innovating impulses. It is exactly this dynamic that we want to show during Future Narratives, a weeklong and rather intense program with masterclasses, lecture-performances, screenings, presentations... Some activities focus on a specialized audience, others invite a larger public, the whole community of RITCS and/or the artistic field one is active in. Or simply the interested outsider, curious about artistic and intellectual challenges.”

 

Verhalen voor de toekomst: “Hoe gaan we die vertellen? Welke middelen staan ons ter beschikking, nu en later, om die verhalen beklijvend te maken, zodat mensen geïnteresseerd kijken en luisteren?

Verhalen dus, ook al zijn de ‘grote narratieven’ over beschaving en geschiedenis de voorbije 50 jaar serieus aan het wankelen gebracht. Maar kunstenaars die zich bedienen van theater, cinema en geluid – RITCSers dus – ervaren telkens weer de behoefte om structuur aan te brengen in hun mededeling, zodat het een vertelling kan worden. Een verhaal, met een begin, een midden en een einde – maar niet noodzakelijk in die volgorde, zoals Jean-Luc Godard ooit zei. Over deze behoefte aan experiment, op alle mogelijke niveaus, zullen de onderzoekers van het RITCS een week lang uitdrukkelijk aan het woord komen.

De opleidingen van het RITCS worden gevoed door de artistieke praktijk waarin de docenten werken, maar daarnaast zorgt ook het onderzoek, dat sinds een kleine 20 jaar een structurele taak is van een School of Arts, voor vernieuwende impulsen. Precies die dynamiek willen we tijdens Future Narratives een week lang en behoorlijk intensief tonen: masterclasses, lecture-performances, screenings en toonmomenten krijgen een plaats binnen de programmatie. Sommige activiteiten richten zich op een gespecialiseerd publiek, andere nodigen een breder publiek uit: de hele RITCS-gemeenschap, mensen uit het artistieke werkveld of gewoon de geïnteresseerde buitenstaander, nieuwsgierig naar artistieke en intellectuele uitdagingen in het cultuuraanbod.”