note NL
8.12.2018
Show Research: Herman Asselberghs. Sortie d’école

Show Research gaat uit van de Intermedia Onderzoekseenheid van Sint-Lukas Brussel en geeft licht op hun onderzoekspraktijk. De eenheid nodigt onderzoekers uit van Beeldende Kunsten en Audiovisuele Kunsten die behoren tot een van de drie onderzoeksgroepen (Mediated Environments, Narrative Arts and Expanded Photography) voor een presentatie van drie dagen. Show Research bestaat uit een publieke presentatie en een gesloten seminarie voor onderzoekers en masterstudenten. In 2018-19 tonen vier doctorandi hun lopende onderzoek. 

Woensdag 12/12 - 18-21u: Opening en receptie

Donderdag 13/12 - 14u: 3 x Kunstonderwijs (Jef Cornelis, 1987) - 64’

Aansluitend op de screening gaan Herman Asselberghs, Sofie Benoot en Robbrecht Desmet in gesprek met de aanwezige kijkers.

Terrarium, Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

 

SORTIE D'ÉCOLE - Herman Asselberghs

School en cinema kunnen de wereld ontsluiten. Ze kunnen interesse opwekken wanneer ze erin slagen om een onbestemde tijd gestalte te doen krijgen: een plek in de tijd waarin aandachtig wachten/wachtende aandacht kan bestaan. Dit potentieel wordt op de proef gesteld wanneer de alledaagse, functionele wereld zelfs niet voor even op afstand kan worden gehouden, wanneer dit tekstbericht vraagt om hier en nu te worden gelezen en beantwoord. Wanneer de verwachte en effectieve onderbreking een gegeven is.

Cinema dient zich aan als de gepaste plek om over het klaslokaal te praten: beide ‘aandachtsmachines’ delen een verwant dispositief, in volle verandering. Verandering die trouwens plaats vindt te midden van andere ingrijpende overgangen zoals de systemische herstructurering van het hoger kunstonderwijs en de vorming van de jonge volwassene eigen aan het doorlopen van de BA- en MA-jaren. De schoolomgeving is een labo-ruimte waarin deze transities kunnen worden waargenomen, onderzocht en in beeld gebracht.

Dit onderzoeksproject bouwt verder op de artistieke filmpraktijk die Herman Asselberghs in de voorbije jaren heeft uitgebouwd in het internationale veld van de kunstenaarsfilm. Zijn filmwerk stoelt onder meer op het zoeken naar een juiste verhouding tussen tekst en beeld maar evenzeer tussen spreken in en buiten beeld. Met dit onderzoek in de kunsten, onder de (werk)titel Film School Tijd, beoogt hij de realisatie van een film-essay in de onderwijsomgeving van de kunsthogeschool, meer bepaald in de filmopleiding van deze campus, waar hij peilt naar de relatie tussen aandacht en verstrooiing in de gedigitaliseerde leef- en leerwereld.