Films byTexts by Café Lumière: An Homage to Cinema
note NL
6.03.2023

Café Lumière: An Homage to Cinema is een nieuwe cinefiele website gelanceerd door filmonderzoekers Ive Verdoodt en Tim Deschaumes. De website wil vluchtige kijkervaringen een meer bestendig karakter geven en bij uitstek filmische momenten vieren.