Films byTexts by Golden Eighties
FILM
Chantal Akerman, 1986, 96’

“Aanvankelijk zin om een komedie te maken. 

Een komedie over de liefde... en de handel. 

Burlesk; teder, waanzinnig. 

Vervolgens was één plaats het uitgangspunt van alles. 

Een plaats die ik goed ken omdat ik er verscheidene malen als verkoopster heb gewerkt.