Films byTexts by Maren Ade
FILM
Maren Ade, 2016, 162’

« Si Toni Erdmann est extraordinaire, c’est qu’il prend tout. C’est un film « qui rend heureux » comme le promet l’affiche française, mais aussi un film triste à mourir, qui traite de tant de désespoir qu’il est difficile de s’en relever.

ARTICLE NL
7.03.2018

Het lijkt alsof we er getuige van zijn hoe Christian zich niet voorbij de grenzen van zijn eigen burgerlijkheid waagt, maar is het in werkelijkheid niet de film zelf die er niet in slaagt die grens over te steken? Het kader van de film is zo bepalend dat uit- of inbreken onmogelijk wordt: het andere kan enkel binnen het eigen burgerlijk kader anders zijn. De filmische ruimte versterkt enkel het isolement dat het pretendeert aan te vallen. 

prisma NL
21.03.2017

Hoe zou een politieke cinema er vandaag kunnen uitzien? Tegen het einde van haar Toni Erdmann geeft de Duitse regisseuse Maren Ade een antwoord op die even omnipresente als intimiderende vraag.