Films byTexts by 2017
FILM
The Nothing Factory
Pedro Pinho, 2017, 176’

“‘The specter of its own end haunts Europe,’ we are told, adding that this isn’t a normal end but ‘an endless ending.’ It’s a good point, given that nine years on from 2008, Portugal apparently still hasn’t crawled out of the massive hole caused by the crisis and the imposed austerity measures th

screening
The Nothing Factory
Pedro Pinho, 2017
Thu 30 Nov 2017, 19:30
Cinema Aventure, Brussels
PART OF Filmer à tout prix 2017
FILM
Annik Leroy, 2017, 92’

Tremor is driven by the voices that run through it – the voices of poets and madmen, of a mother or a child. From reflexive thought to spontaneous account, from witness statement to fiction, in turn they talk about their experience of violence and war.

screening
Obscure Light
Susana de Sousa Dias, 2017
Mon 27 Nov 2017, 21:30
Cinema Aventure, Brussels
PART OF Filmer à tout prix 2017
FILM
Obscure Light
Susana de Sousa Dias, 2017, 76’

“Drawing on identity photos taken by the Portuguese political police during the dictatorship, Susana de Sousa Dias continues the work she began fifteen years ago on the possibility of representing a repressed history and giving an account of the torture now erased.

screening
Ruben Desiere, 2017
Fri 24 Nov 2017, 20:30
Cinema Aventure, Brussels
PART OF Filmer à tout prix 2017
ARTICLE NL EN
15.11.2017

The Neon Demon is a textbook example of those supremely ‘relevant’ films, guaranteeing and commercialising subversion as a calculated effect. Refn offers us a neatly prepacked metaphor, supplemented with an astrological index that can help us in ‘decoding’ our product – even before the slightest attempt at interpretation is waged. By way of an absurd faith in difference, however, a ceaseless repetition of the Same ensues: an alternation which, above all, serves to camouflage a true sense of change. The director can but excel in the reproduction of his personal obsessions. Not without surprise, his films are as ephemeral as the world they claim to depict.

ARTICLE NL EN
8.11.2017

Op het eerste gezicht lijkt het een tegenstrijdigheid, een historische ironie: Jean-Louis Comolli – de redacteur van Cahiers du Cinéma tijdens hun althusseriaans-marxistische periode in de late jaren zestig en vroege jaren zeventig, de auteur van enkele van de belangrijkste kritische teksten over het ideologische karakter van de ‘realiteitsimpressie’ in cinema (‘Cinéma/idéologie/critique’, een redacteursmanifest dat mede ondertekend werd door Jean Narboni, en de reeks artikelen ‘Technique et idéologie’) – die zich ontpopt heeft tot een productieve en hoog aangeschreven filmmaker, met een filmografie die loopt van de jaren zeventig tot nu en die meer dan vijftig werken omvat, zowel voor cinema als voor televisie. Is deze overgang van filmtheorie naar filmpraktijk een verbluffende ommezwaai, een daad van theoretische afvalligheid tegenover de revolutionaire geest na ’68 – zoals gewoonlijk het geval is bij voormalige soixante-huitards? Geenszins.

ARTICLE NL EN
8.11.2017

At first it seems like a contradiction, a historical irony: Jean-Louis Comolli – the editor of Cahiers du Cinéma during its period of Althusserian Marxism in the late 1960s and early 1970s, the author of some of the most important texts to critique the ideological nature of the “impression of reality” in the cinema (‘Cinéma/idéologie/critique,’ a manifesto-editorial co-signed with Jean Narboni, and the series of articles ‘Technique et idéologie’) – has gone onto become a prolific, highly regarded documentary filmmaker, with a filmography that stretches from the 1970s to the present day and includes more than fifty titles, made for both cinema and television. Is this transition from film theory to film practice a stunning volte-face, a theoretical apostasy from the revolutionary ethos of the post-1968 era, so common among other soixante-huitards? Nothing of the sort.

prisma NL
5.10.2017

Alle films van Akerman gaan over tussenruimtes, de ruimte tussen leven en dood, openbaar en particulier, een geschiedenis die ophield te bestaan en een geschiedenis die zich nog niet heeft aangediend, die te laat is en op zich laat wachten, de ruimte tussen twee landen.

screening
Ruben Desiere, 2017
Sat 4 Nov 2017, 21:00
Cinema Galeries, Brussels
PART OF
screening
Ruben Desiere, 2017
Fri 3 Nov 2017, 21:00
Cinema Galeries, Brussels
PART OF
FILM
Ruben Desiere, 2017, 78’

In the back room of a flower shop, Tomi, Rasto and Mižu are digging a tunnel in order to break into the safe of the National Bank. After heavy rainfall, the underground maze gets submerged by water and they are forced to stop working.

 

screening
Railway Sleepers
Sompot Chidgasornpongse, 2017
Mon 25 Sep 2017, 20:00
PART OF
screening
Mathijs Poppe, 2017
Thu 19 Oct 2017, 14:30
PART OF Film Fest Gent 2017
FILM
Mathijs Poppe, 2017, 42’

We have a country of words.
Speak speak so I can put my road
on the stone of a stone.
We have a country of words.
Speak speak so we may know
the end of this travel

screening
Hong Sang-soo, 2017
Mon 16 Oct 2017, 14:30
PART OF Film Fest Gent 2017
FILM
Hong Sang-soo, 2017, 69’

« Le 23 novembre à Paris, 15 heures. Je veux parler de quelqu’un. D’un homme de vingt-cinq ans tout au plus. C’est un homme très beau qui veut mourir avant d’être repéré par la mort. Vous l’aimiez. Plus que ça. »

prisma NL
27.09.2017

Terwijl broer en zus slapen in het hooi gebeurt er iets eigenaardigs. Naast de schuur, achter een struik plooit de hemel. De nacht golft als het zeil van een schip.

FILM
Railway Sleepers
Sompot Chidgasornpongse, 2017, 102’

“I guess the train has always been a close friend with cinema since the very beginning. The Lumieres’ The Arrival of a Train for example. So the long, fascinating historical aspect is there to begin with. Also trains bring people together - strangers, families and friends.

ARTICLE EN
20.09.2017

“Fiction is everywhere. The question is: where do we situate the starting point of fiction? What kind of arrangement makes something happen? In a way, we can say there is fiction whenever there is some kind of narrative that tells, or shows, us that something is happening. That’s why, in my recent work, I have mostly been interested in exploring the edges of fiction, the edge between nothing happens and something happens.”

ARTICLE EN
13.09.2017

Still, upon sauntering through the large and wide-ranging selection of pictures large and small, framed and unframed, hung high and low, or spread out on tables, I started to perceive Wolfgang Tillman’s show, 2017, as equally marking this moment in time, when high resolution camera phones have become completely ubiquitous.

prisma NL
6.09.2017

Al haar uitspattingen konden haar dus niet echt bezoedelen, in haar fantasie bleef ze haar vaders schatje. Zijn liefde voor haar garandeerde dat er in haar een onaantastbare, zuivere kern bewaard bleef.

ARTICLE NL EN
26.07.2017

Vrijwel iedereen die over Minnelli heeft geschreven, omschrijft hem als een paradoxaal fenomeen, deels een dienaar van de industrie en deels een onorthodoxe stilist. Sommige schrijvers verklaren de paradox als een ‘diepstructureel’ effect van de Amerikaanse ideologie en andere als een teken van de eigen gespleten houding van de regisseur ten opzichte van zijn materiaal. Hoe dan ook, Minnelli wordt gewoonlijk beschouwd als zowel een conformist als een individu, zowel een loyale werknemer van het bedrijf als een kunstenaar.

ARTICLE NL EN
26.07.2017

Virtually everyone who has written about Minnelli describes him as a paradoxical phenomenon, partly a servant of the industry and partly an unorthodox stylist. Some writers explain the paradox as a ‘deep-structural’ effect of American ideology, and others as a sign of the director’s own divided attitude toward his material. In either case, Minnelli is usually regarded as both a conformist and an individual, both a company man and an artist.

Article NL
19.07.2017

Op onbehaaglijke wijze twijfelt de film tussen een visie van de Eerste Wereldoorlog als een manicheïstische strijd tussen kosmische krachten of een onvermijdelijk teken van menselijk onvermogen. Beide opties duiden bovenal op een historische hulpeloosheid, die al te evenredig is met het hedendaagse onvermogen om zich historisch te situeren. Enkel een god kan ons verlossen uit de nachtmerrie genaamd geschiedenis.

ARTICLE NL
12.07.2017

“Als gevolg van hun inschrijving in een kader, en hun verloop over een specifieke tijdsduur, behoren de ISIS-clips wel degelijk tot de categorie van de cinema.” Dit gegeven, zo geeft Comolli grif toe, “ontzet mij, en richt ten gronde wat van mijn jonge cinefilie overblijft, maar het is een feit.” Wat in lijn met Comolli’s voorgaande theoretische werk een titanenstrijd tussen twee vijandige systemen (cinema tegen het spektakel) zou kunnen heten, wordt hier eerder voorgesteld als een audiovisuele burgeroorlog binnen de cinema zelf (cinema tegen cinema).

prisma NL
5.07.2017

Zijn moeder ziet minder in waarom de wereld hen plots zo weinig gunt, en vraagt hem nog hoopvol en naïef: “Later, when this is blowed over… you’ll come back?”