Petitie voor Contour Biënnale voor Bewegend Beeld

Na tien edities verdwijnt de internationaal gerenommeerde Contour Biennale voor Bewegend Beeld. Kunstenaars, filmmakers, curatoren, producenten en organisaties die actief zijn binnen de sector van de audiovisuele en beeldende kunsten trekken aan de alarmbel. Contour is de enige biënnale in Vlaanderen met een toonaangevende reputatie en een stevig netwerk in de internationale kunstwereld. Als vlaggenschip vervult ze een cruciale rol binnen de audiovisuele en beeldende kunsten. De sector is een petitie gestart om het verdwijnen van Contour te voorkomen. De petitie gaat vergezeld van een open brief waarin de huidige situatie wordt uitgelegd:

“Contour Biennale ontstond in 2003 als een kunstenfestival in Mechelen en trok al gauw bovenlokale en internationale bezoekers aan. De biënnale leverde een significante bijdrage aan het creëren én uitdragen van een draagvlak voor de audiovisuele kunsten bij een breder publiek. In 2017 besloten Contour en het Mechelse kunstencentrum nona om te fuseren. Als kleine, ambitieuze organisatie zocht Contour naar een structuur die de biënnale stabieler en slagkrachtiger kon maken. Het omgekeerde bleek echter waar: in de lente van 2023 besliste nona om de biënnale op te doeken. Als alternatief stelt nona nu een programma voor met een tweetal tentoonstellingen per jaar in Mechelen en een sterk afgeslankt budget. Nochtans kreeg nona een positief advies voor deze beleidsperiode, met de biënnale als een van de fundamentele pijlers van de werking van het kunstencentrum. Sterker nog: binnen het ingediende tienjarenplan blijkt Contour zelfs één van de kernargumenten van de commissie te zijn om de aanvraag van nona te valideren.

In de jaren na de fusie werd duidelijk dat nona weinig voeling heeft met de biënnale of de waarde ervan binnen de audiovisuele en beeldende kunsten. Er zat maar liefst vier jaar tussen de laatste en de voorlaatste editie, gedurende meerdere jaren werd geen coördinator aangesteld, en een lauwe inzet op publiekswerking, communicatie en promotie laat zich voelen in zowel de visibiliteit als in de bezoekcijfers van Contour. Nochtans zou de stijging van de werkingsmiddelen het kunstencentrum toelaten evenveel in haar Contour-pijler te investeren als in haar muziek- en theaterwerking.

De sector staat niet achter de beslissing om de Contour Biennale stop te zetten. Deze beslissing werd binnenskamers genomen door nona zonder enig overleg met het artistiek comité, dat al vijftien jaar als adviesraad fungeert voor Contour en in alle stilte ontbonden werd. Er gebeurde geen overleg met coproducenten, partners en andere spelers binnen het veld van de audiovisuele en beeldende kunsten. We betreuren het gebrek aan verantwoordelijkheid en zorg dat het kunstencentrum opneemt voor de biënnale. De sector wil actief meewerken aan oplossingen voor een doorstart van de biënnale.”

NEWS
05.02.2024
NL EN
Sabzian's seasonal roundup of recently published and forthcoming film publications.
Each month, Sabzian lists upcoming Belgian premieres, releases and festivals.