Films byTexts by West of the Tracks
ARTICLE NL
28.03.2018

Wang Bings werk echoot Johan van der Keukens gedachte dat cinema “alles kan zijn, maar niets IS, behalve een oog en een oor.” Dus in de eerste plaats wandelen, de ogen en oren openen met arme middelen, waarin Wang Bing zowel genereus aandacht geeft als streng aandacht eist. “Ik kijk en luister hier en nu: kijk en luister!”

FILM
West of the Tracks
Wang Bing, 2002, 551’

“Without question the greatest work to have come out of the Chinese documentary movement, and must be ranked among the most extraordinary achievements of world cinema in the new century.”