Films byTexts by Mudar de vida
FILM
Change of Life
Paulo Rocha, 1966, 94’

After a stint in the army fighting in Angola, a soldier comes home to find his sweetheart has married his brother. He makes advances towards his sister-in-law, but she turns him down.

Compilation NL
4.10.2017

“Maar is Mudar de vida niet, ondanks alle stoutmoedigheid, een bijna antimoderne film? De dialogen zijn een soort van parelsnoer die een ritme, een cadans eisen, geleid met harde hand ... De zee en de rivier, in hun tegenstellingen, laten geen overtolligheid of stijlfiguren toe, het drama komt voort uit het verleden, het heden is ‘ternauwernood’ een heropzoeken van mensen, van plaatsen en van oude gevoelens.”