Films byTexts by 1957
FILM
Robert Breer, 1957, 3’

Lines stretch, bend, twirl and break, dynamically sketching a neighborhood, with its buildings and trees, its sidewalks and birds and, finally, a man and his dog walking in the city.

FILM
Robert Breer, 1957, 2’

This relentless, rapid-fire animated film combines flashes of everyday objects – including the animator’s own hand – with bright textural patterns.

Article NL FR EN
28.07.2021
André Bazin 1957
Translated by

André Bazin is sometimes called “the inventor of film criticism”. Entire generations of film critics and filmmakers, especially those associated with the Nouvelle Vague, are indebted to his writings on film. Film opens a “window on the world”, according to Bazin. His writings would also be important for the development of the auteur theory. Bazin: “Chris Marker’s Sunday in Peking unfortunately lasts just twenty minutes, and the crop of images seems poor compared to Pedrazzini’s. But the image is not limited here to itself. Its value is developed in two supplementary dimensions: the editing and the commentary.”

Article NL FR EN
28.07.2021
André Bazin 1957
Vertaald door

André Bazin wordt weleens de “uitvinder van de filmkritiek” genoemd. Hele generaties filmcritici en filmmakers, niet in het minst die verbonden met de Nouvelle Vague, zijn schatplichtig aan zijn schrijfsels over film. Film opent een “venster op de wereld”, aldus Bazin. Zijn geschriften zouden ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de auteurstheorie. Bazin: “Chris Markers Dimanche à Pékin duurt helaas maar twintig minuten en de beeldenoogst lijkt magerder dan die van Pedrazzini. Maar het beeld beperkt zich hier niet tot zichzelf. De waarde ervan wordt bepaald door twee extra dimensies: de montage en het commentaar.”

Article NL FR EN
28.07.2021

André Bazin est parfois appelé « l’inventeur de la critique cinématographique ». Des générations entières de critiques et de cinéastes, notamment ceux associés à la Nouvelle Vague, sont redevables à ses écrits sur le cinéma. Le film ouvre une « fenêtre sur le monde », selon Bazin. Ses écrits sont également importants pour le développement de la politique des auteurs. Bazin : « Dimanche à Pékin de Chris Marker ne dure malheureusement que vingt minutes et la moisson d’images paraît mince à côté de celle de Pedrazzini. Mais l’image n’est pas ici limitée à elle-même. Sa valeur se développe dans deux dimensions supplémentaires, celle du montage et celle du commentaire. »

FILM
Tokyo Twilight
Yasujirô Ozu, 1957, 140’

Tokyo Twilight follows the parallel paths of two sisters contending with an absent mother, unwanted pregnancy, and marital discord.

 

FILM
Sidney Lumet, 1957, 96’

12 Angry Men (1957) is an American courtroom drama film directed by Sidney Lumet. It tells the story of a jury of 12 men as they deliberate the conviction or acquittal of a defendant on the basis of reasonable doubt, forcing the jurors to question their morals and values.

FILM
Wild Strawberries
Ingmar Bergman, 1957, 91’

Where is the friend I seek at break of day?
When night falls I still have not found Him.
My burning heat shows me His traces
I see His traces whenever flowers bloom
His love is mingled with every air.

FILM
Jacques Tourneur, 1957, 95’

“I’m a scientist also, Dr. Holden. I know the value of the cold light of reason but I also know the deep shadows that light can cast, the shadows that can blind men to truth.”

Article NL
20.03.2015

[De ‘filmatiek’] vormt een nieuwe, speciale branche van letterkunde die tegelijk documentair, beschouwelijk én scheppend is. Want de literator is niets menselijks vreemd en de film, als de meest realistische, de meest verwarrende magisch-realistische kunst, heeft een werkelijkheid van de tweede graad geschapen waarover de literator zal schrijven als uit een reeds een eerste maal gepuurde levenssubstantie: ze is leven en kunst en daardoor natuur- en cultuurstof voor de schrijver.