Films byTexts by Dziga Vertov
FILM
Enthusiasm: The Symphony of Donbass
Dziga Vertov, 1930, 67’

A lyrical documentary on the lives of Coal miners in the Donbass who are struggling to meet their production quotas under the Five Year Plan. Vertov’s first sound film, Enthusiasm explores the complex interaction between sound and image.

 

note EN
5.06.2018

Dziga Vertov’s newsreel series Kino-Pravda [Kino-Truth] have been digitized by the Austrian Film Museum and are now available online.

Manifesto NL
6.12.2017

Gedurende die eerste periode wou hij de fysicus van de fotogenie zijn, gedurende de tweede werd hij er de chemicus van. Voor die proefnemingen mocht de regisseur het groot publiek gerust links laten liggen. Ook werd de film hoe langer hoe ontoegankelijker voor de menigte, verstaanbaar en genietbaar alleen voor een kleine kring van ingewijden. Toen die proeven hem echter een grondige kennis van de techniek hadden bezorgd, keerde de regisseur vanzelf weer terug naar de natuur, naar de mens. Hij kwam weer op straat. Niet de straat van het studio boeide hem, de straat van karton, maar de echte straat waar het leven in duizend vormen krioelt, waar het kan opgevangen en rechtstreeks gefilmd worden.