Films byTexts by Ku Qian
ARTICLE NL
28.03.2018

Wang Bings werk echoot Johan van der Keukens gedachte dat cinema “alles kan zijn, maar niets IS, behalve een oog en een oor.” Dus in de eerste plaats wandelen, de ogen en oren openen met arme middelen, waarin Wang Bing zowel genereus aandacht geeft als streng aandacht eist. “Ik kijk en luister hier en nu: kijk en luister!”

FILM
Bitter Money
Wang Bing, 2016, 152’

Film Comment: What’s your next move?

Wang Bing: Traveling, shooting, editing, more traveling, more shooting, more editing. [...]