FILM
Ugetsu monogatari
Tales of Ugetsu
,
,
96’

“A director [metteur en scène] should never stop being young.”

Kenji Mizoguchi1

 

“How to talk about Mizoguchi without falling into a double trap: the specialist’s jargon or the humanist’s? Maybe these films sprung from the tradition or the spirit of noh or of kabuki but then who will teach us their profound meaning and would that not be like trying to explain the unknown through the unknowable? Undeniably, Mizoguchi’s art is founded on the play of personal genius within the frame of a dramatic tradition; but do we get any further by the desire to approach it in terms of civilization, by wanting to find there, above all, certain universal values? The fact that men are men at all latitudes is quite foreseeable; if we are surprised at this, that only teaches us something about ourselves.”

Jacques Rivette2

 

Hajime Takizawa: To conclude, according to you, what is mise-en-scène?

Kenji Mizoguchi: It’s man! One must try to express man adequately.3

 

“Een filmmaker [metteur en scène] moet nooit ophouden jong te zijn.”

Kenji Mizoguchi4

 

“Hoe spreken over Mizoguchi, zonder in een dubbele val te trappen: het jargon van de specialist of dat van de humanist? Het kan zijn dat zijn films iets van de traditie of de geest van no of van kabuki openbaren; maar wie zal ons vervolgens de diepe betekenis hiervan leren en is dat niet proberen het onbekende uit te leggen door middel van het onkenbare? Dat de kunst van Mizoguchi gebaseerd is op het spel van een persoonlijk genie in de context van een toneeltraditie, daar kunnen we niet aan twijfelen; maar helpt het ons dan vooruit wanneer we die willen benaderen in termen van beschaving en er vóór alles die of die universele waarden in willen terugvinden? Dat mensen overal ter wereld mensen zijn, dat hadden we kunnen voorzien; wanneer we ons hierover verbazen leert ons dat enkel iets over onszelf.”

Jacques Rivette5

 

Hajime Takizawa: Om te besluiten, wat is mise-en-scène volgens u?

Kenji Mizoguchi: Het is de mens! Men moet proberen de mens juist uit te drukken.6

  • 1. Fragment of an interview with Mizoguchi by Tsuneo Hazumi in the 1950s. This text has been published in Cahiers du Cinéma n° 116, February 1961.
  • 2. Fragment of “Mizoguchi vu d’ici” by Jacques Rivette. This text has been published in Cahiers du Cinéma n° 81, March 1958. Published here at Sabzian.be in 2016.
  • 3. Fragment of an interview with Mizoguchi by Hajime Takizawa. This interview was published in the Japanese cinema magazine Eiga Hyoron, December 1952 and was included in Cinéma d’aujourd’hui n° 31. Mizoguchi Kenji (ed. Michel Mesnil), Éditions Seghers, 1965, Paris.
  • 4. Fragment uit een interview met Mizoguchi afgenomen in de jaren ’50 door Tsuneo Hazumi. Deze tekst werd in het Frans gepubliceerd in Cahiers du Cinéma n° 116, februari 1961.
  • 5. Fragment uit “Mizoguchi vu d’ici” van Jacques Rivette. Deze tekst werd in het Frans gepubliceerd in Cahiers du Cinéma n° 81, maart 1958.
  • 6. Fragment uit een interview met Mizoguchi door Hajime Takizawa. Dit interview werd gepubliceerd in het Japanse filmtijdschrift Eiga Hyoron, december 1952, en werd opgenomen in Cinéma d’aujourd’hui n° 31. Mizoguchi Kenji (ed. Michel Mesnil), Éditions Seghers, 1965, Paris.