Trafic

Trafic

“Comedians are often our best historians of the present because they are at once intensely invested in and poorly adapted to their moment, at one and yet out of sync with their surroundings and situation. Unlike professional historians, who feel compelled to try to explain why the present had to evolve in exactly the way it did from what came before it, comics trade in making the lived elements of the present appear to be as unnatural, as unexplainable as possible.”

Kristin Ross1

 

“Komieken zijn vaak de beste historici van het heden, omdat ze tegelijkertijd intensief én slecht verankerd zijn in hun tijd, tegelijk wel en toch niet synchroon zijn met hun omgeving en situatie. In tegenstelling tot professionele historici, die zich gedwongen voelen om toe te lichten waarom het heden zich op precies die manier heeft moeten ontwikkelen op basis van wat er voorheen kwam, drijven komieken handel in het doen verschijnen van de levende elementen van het heden als zo onnatuurlijk en zo onverklaarbaar mogelijk.”

Kristin Ross2

FILM PAGE
UPDATED ON 27.04.2018