Prisma #44

(1) Tout l’or du monde (René Clair, 1961)

Sinds zijn heropening is cinema Écoles 21 in Parijs verworden tot een ware hipstertempel. Er worden voortdurend cultfilms vertoond van Argento en collega’s, en de communicatie via sociale media is gegaan van onbestaand naar zelfbewust geeky; op de Amerikaanse leest geschroeid. Dat valt te betreuren, daar de bioscoop in een nabij verleden nog een plek van onschatbare cinefilie was. Écoles 21, verwijzend naar het huisnummer op de Rue des Écoles in het vijfde arrondissement van Parijs, was in een vorig leven gekend als Le Desperado met als eigenaar cineast Jean-Pierre Mocky. De zaal belichaamde de weerbarstigheid van het betreurde enfant terrible. Ooit stonden er willekeurige, wat vergeten mainstreamfilms op het programma, voor een zonderling publiek. Op deze manier ontsnapte Écoles aan de ergerlijke eigentijdse tendens om alles als ‘event’ te kaderen. Idealiter staat cinema los van dergelijke randanimatie, pas dan kunnen we de puurheid ervan echt beleven. In deze heerlijke leegte beleefde ik mijn cinefiele hoogtepunt van de afgelopen jaren, een onvergetelijke namiddagvertoning van René Clairs Tout l’or du monde (1961). Een non-gebeurtenis waar mijn geest, niet voorafgaand bevuild door promopraatjes van culturele gatekeepers, zich volledig openstelde voor de rijkelijke overdaad van deze charmante vertelling. Een zeemzoete mijmering naar het Frankrijk van weleer. Als ware gehypnotiseerd, voel ik tijdens de scène waar het personage Stella het berglandschap afdaalt en langzaamaan buiten beeld verdwijnt, hoe de filmische ruimte met mijn eigen werkelijkheid samensmelt. Mijn kindertijd, vervlogen zomerliefdes, avondwandelingen in Franse provinciestadjes … elk partikel van mijn zelf zit gevangen in een perpetuele trance. Gewillig laat ik me bezweren door het herdersliedje van Bourvil. Verteerd door nostalgie naar herinneringen die de mijne niet zijn, blijf ik dromen van een grenzeloos hors-champ

Deze Prisma verscheen als ‘Prisma #33’ in Filmmagie #704, april 2020

PRISMA
03.06.2020
NL
The Prisma section is a series of short reflections on cinema. A Prisma always has the same length – exactly 2000 characters – and is accompanied by one image. It is a short-distance exercise, a miniature text in which one detail or element is refracted into the spectrum of a larger idea or observation.
La rubrique Prisma est une série de courtes réflexions sur le cinéma. Tous les Prisma ont la même longueur – exactement 2000 caractères – et sont accompagnés d'une seule image. Exercices à courte distance, les Prisma consistent en un texte miniature dans lequel un détail ou élément se détache du spectre d'une penséée ou observation plus large.
De Prisma-rubriek is een reeks korte reflecties over cinema. Een Prisma heeft altijd dezelfde lengte – precies 2000 tekens – en wordt begeleid door één beeld. Een Prisma is een oefening op de korte afstand, een miniatuurtekst waarin één detail of element in het spectrum van een grotere gedachte of observatie breekt.