Films byTexts by 1989
FILM
Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, 1989, 50’

« On a fait un film avec Anne-Marie Mieville sur les établissements Darty, qui s’appelle Le rapport Darty. Il nous avait été commande par Darty. ils nous avaient dit : « On gagne trop d'argent, tout va trop bien, on perd la tête, on ne sait pas ce qui se passe..

screening
Krzysztof Kieślowski, 1989
Sat 29 Sep 2018, 18:00 to Sun 30 Sep 2018, 21:30
Buda, Kortrijk
PART OF
FILM
Krzysztof Kieślowski, 1989, 572’

“One day I happened to bump into my co-scriptwriter in the street. It was cold. It was raining. I’d lost one of my gloves. ‘Someone should make a film about the Ten Commandments,’ Krzysztof Piesiewicz said to me. ‘You should do it.’ A terrible idea, of course.”

ARTICLE NL EN
14.06.2017

Elke andere kunstvorm viert het leven, het schone, het ideaal, en heeft een progressief effect – behalve de Amerikaanse cinema. De situatie is van die aard dat je steeds gevraagd wordt om je integriteit aan te tasten, en als de sociaal georiënteerde film eindelijk gemaakt wordt, zullen de vertoningen doorgaans beperkt zijn en zullen zij voor wie de film gemaakt is en over wie hij gaat, hem waarschijnlijk nooit zien. Om filmmaken levensvatbaar te maken, heb je de steun van de gemeenschap nodig; je moet deel worden van haar agenda, een aspect van haar voortbestaan.

ARTICLE NL EN
14.06.2017

Any other art form celebrates life, the beautiful, the ideal, and has a progressive effect – except American cinema. The situation is such that one is always asked to compromise one’s integrity, and if the socially oriented film is finally made, its showing will generally be limited and the very ones that it is made for and about will probably never see it. To make filmmaking viable you need the support of the community; you have to become a part of its agenda, an aspect of its survival.

ARTICLE NL EN
11.05.2016

Film is fundamentally the choice of a viewpoint in space, toward that space. Film is recording and therefore fundamentally contemporary (one cannot record that which is gone, the past). The spectator always watches contemporary images (even when they have aged, they remain contemporary through their model). This disposition sees to it that those who love films become ‘contemporary’ with every film.

ARTICLE NL EN
30.03.2015

De bioscoop was zijn Amerika, de beelden volgden elkaar op als plechtige zevenmijlsstappen, of als het rennen van de honderd meter. Hij schoof van plek naar plek, van de ene naar de andere figuur. En steeds gebeurde dat in die ene juiste afstand. [...] Later begreep hij dat alles draaide rond een oxymoron: onbeweeglijk bewogen te worden.