Films byTexts by Kenji Mizoguchi
FILM
Sisters of the Gion
Kenji Mizoguchi, 1936, 69’

“Ik heb vaak gefoeterd op de wreedheid van de film zonder in te zien dat die wreedheid ook haar (Mizoguchi-achtige) keerzijde had, namelijk compassie. Tegenwoordig zie ik het licht van de cinema eerder als een ruimte voor verzoening of zelfs boetedoening.”

FILM
The Song of Home
Kenji Mizoguchi, 1925, 45’

Already autumn chill is here –
Quickly with my studio comrades 
Joyously I long to work

Kenji Mizoguchi1

 

ARTICLE NL
11.07.2018

Mise-en-scène, een beeld maken, dekt de wereld niet af, maar steeds weer de loop van andere valse mise-en-scènes. Beeldmateriaal blijft een solipsistisch circuit, een gesloten kooi. Mise-en-scène is de kooi openzetten waardoor de wereld naar binnen kan vliegen – en voor de toeschouwer naar buiten, naar hem toe.

ARTICLE NL
11.04.2018
Paulo Rocha 2000
Een getuigenis opgetekend en bijeengebracht door
Vertaald door

Op een bepaalde manier hadden al die wonderbaarlijke camerabewegingen van Kenji Mizoguchi langs decors en acteurs iets te maken met het idee van de Japanse kalligrafie, een daad van levensbelang, zoals ademhaling of energie – energie is namelijk de hoeveelheid inkt op het penseel, waarna de ademhaling volgt, het inademen langzaam op gang komt en op het witte blad de wereld opnieuw geboren wordt. 

Article NL
29.03.2017

Zich beperken tot de shots en strategieën die een film vormen, betekent vergeten dat de cinema een kunst is voor zover het wereld is, dat zijn shots en effecten die vervliegen op het moment dat ze geprojecteerd worden een voortzetting moeten krijgen, dat ze omgevormd moeten worden door de herinnering en het woord die samenhang geven aan de cinema als een wereld die gedeeld wordt voorbij de materiële realiteit van zijn projectie.