Films byTexts by Robert Kramer
FILM
Robert Kramer, 1970, 130’

An underground revolutionary group struggles against internal strife to stage urban guerilla attacks against a fictionalized fascist regime in the United States.

FILM
Robert Kramer, 1989, 255’

From more than 65 hours of film footage, Robert Kramer crafted this epic portrait of the famous highway that runs from Maine to Key West, Florida.

FILM
Robert Kramer, 1984, 114’

In 1984, not far away from the psychiatric hospital of the Martquis de Sade in Charenton, Thomas Harlan (the son of Veit Harlan) is shooting Wundkanal, a filmquestioning whose protagonist is Alfred Filbert, the ex Vice Commandant of the Nazi SS in person, who by then was over eighty years old

Article NL
13.11.2019

Waar plaats ik mijn lichaam? De vraag werpt een schaduw op de vertraagde, vertakte werkelijkheden in Milestones. De lichamen die geen plaats meer vinden in dienst van de revolutie of het eindigen van de oorlog, richten de revolutie (of de oorlog) op zichzelf en op nabije lichamen. Het leidmotief van de film is terug te vinden in de voortdurende onderhandeling tussen het persoonlijke en het politieke. We zien de personages zoeken naar nieuwe samenlevingsvormen, alternatieve manieren om hun kinderen op te voeden, een nieuwe lichamelijkheid, seksualiteit, liefde. De babyboomers zijn dertig geworden en voor velen breekt een tijd aan waarin de individuele invulling van het leven de bovenhand krijgt op een collectief politiek project.

Article NL
6.11.2019

In een gesprek omschreef Kramer de film als “zijn laatste”. “Alles moest erin zitten”, zo geloofde hij. “Alle wezens. De volledige volheid van gevoelens.” Gedeeltelijk gebaseerd op het leven in een commune in Vermont gebruikte Kramer een palet van de vier natuurelementen – “vuur-water-lucht-aarde-mensen” – als leidraad. Daarmee volgde hij een brede groep mensen die uit de jaren zestig waren aangespoeld en verweesd de nieuwe wereld tegemoetzagen. Allen delen ze een geschiedenis van radicalisme en het besef van politieke schipbreuk. Zo kan Milestones in 2019 als het begin van het einde en als het begin van het nieuwe gelezen worden: de dood van de welvaartstaat en het begin van de linkse levenspolitiek, de moeizame weg van King naar Clinton. 

note EN
26.08.2019

The Cinémathèque française presents an exceptional series of retrospectives of the work of Robert Kramer, Kira Mouratova, Nicholas Ray, Philippe Garrel and Guy Debord.

FILM
John Douglas, Robert Kramer, 1975, 195’

Milestones maps the different paths taken by the New Left in the early 1970s. This lilting, free-associative masterpiece follows over fifty characters as they try to reconcile their ideals with the reality of American life.