Films byTexts by 1993
screening
Steven Spielberg, 1993
Fri 4 May 2018, 19:00
CINEMATEK, Brussels
PART OF
FILM
Steven Spielberg, 1993, 127’

“Spielberg is de Walt Disney van de Nieuwe Film. Hij zorgt voor het family entertainment nieuwe stijl. Hij maakt films die het verlengde zijn van pretparken, die op hun beurt het verlengde zijn van nieuwe filmsensaties.

ARTICLE NL
3.02.2016

Programmamakers proberen hier en daar iets te doen met het feit dat hun werkstukken niet louter voor eenmalige vertoning maar ook voor herhaalde lectuur gemaakt kunnen worden. Zoals Voyage à Paris, dat dan ook lijkt op een mooi gedicht dat je toch meermaals wilt lezen, of het muziekstuk dat je toch meermaals wil horen. Dit beeldessay heeft enkele passages die je extra goed onthoudt, heeft overgangen die zo intrigerend zijn dat je ze nader wilt savoureren.