Films byTexts by 1995
screening
Paul Verhoeven, 1995
Mon 24 Sep 2018, 21:00
CINEMATEK, Brussels
PART OF
FILM
Paul Verhoeven, 1995, 131’

“One of the great American films of the last few years. It’s Verhoeven’s best American film and his most personal. In Starship Troopers (1997), he uses various effects to help everything go down smoothly, but he’s totally exposed in Showgirls.

screening
Eric Rohmer, 1995
Tue 26 Jun 2018, 20:15
CINEMATEK, Brussels
PART OF
FILM
Eric Rohmer, 1995, 98’

Aricie: Les coïncidences, ça existe !

 

« À Paris, les rendez-vous

Ne sont pas toujours pour vous.

Il y a souvent des surprises,

Il y a parfois des méprises.

Tout cela fait des histoires,

ARTICLE NL
29.11.2017

Met de behendigheid van een aap speelde hij virtuoze slagpartijen met de naast zijn piano opgestelde objecten: neppistolen voor de revolverschoten van de passiemoord, castagnetten voor de hoeven van de paarden, voor de klank van de golven: loodkorrels die over een canvas streken, met emmers water en sponzen bootste hij de klank van regendruppels na. Hoog in mijn kleine kamer aan de andere kant van de straat kon ik de klanken van de piano horen, waaruit ik dan kon opmaken om welk genre film het ging: een komische farce, een burgerlijk drama, een sentimentele komedie, of zelfs een geweldige storm op zee, of de galop van losgeslagen paarden.

ARTICLE NL FR
15.06.2016

Oude beelden van een uittocht, met bundels stappen in de sneeuw richting een onbekende plaats, gezichten die aarzelen tussen het sterke leven en de mogelijkheid van een dood die toeslaat zonder dat ze iets gevraagd hebben. En het is nog altijd zo.

ARTICLE NL FR
15.06.2016

De vieilles images d’évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu, de visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d’une mort qui viendrait les frapper sans qu’ils aient rien demandé. Et c’est toujours comme ça.

ARTICLE NL
15.12.2013

Men voelt in Balthazar, zoals in alle films van Bresson, een bijna fysieke afkeer van hun auteur tegen elke vorm van leugen en in het bijzonder tegen elke vorm van esthetisch bedrog. Deze onverbiddelijke afkeer lijkt de drijvende kracht achter zijn hele oeuvre te zijn. Het leidt tot een zuiverheid van het narratieve medium die in de filmgeschiedenis ongeëvenaard is.