Films byTexts by Manoel de Oliveira
FILM
Manoel de Oliveira, 1942, 71’

“Films, films,

The best resemble

Great books

That are difficult to penetrate

Because of their richness and depth.

The cinema isn’t easy

Because life is complicated

And art indefinable.

Making life indefinable

And art complicated.”

FILM
Doomed Love
Manoel de Oliveira, 1979, 261’

A story about doomed love between two people from different worlds and the impact in their lives. Based on the nineteenth-century novel of the same name by Portuguese writer Camilo Castelo Branco.

 

FILM
The Cannibals
Manoel de Oliveira, 1988, 90’

“De tijd bekommert me erg ... De tijd heeft een intieme relatie met de cinema. Films worden in blikken dozen gestoken en worden objecten die we kunnen bekijken onafhankelijk van elk idee van tijd, onafhankelijk van de tijd zelf waarin ze werden gemaakt.