Films byTexts by 2018
Article NL
7.11.2018

Madeleine is niets en is nooit iets anders geweest dan wat verschijnt. Dat is wat Scottie ervaart wanneer haar hyperreële simulacrum op hem toe stapt. Dat is ook wat hem door zijn verrukking heen verontrust: niet dat het beeld plotseling al te werkelijk wordt, maar dat het zichzelf als enige werkelijkheid openbaart, dat het niets verbergt.

FILM
Thomas R Peeters, 2018, 13’

“In an undefined setting, workers are doing a neverending series of monotonous tasks. Except for one person – the one in control of the cycle. In the minds of the workers, we hear flashes of the outside world. Is this liberty or is this a prison? What happens when the chain of work derails?”

FILM
Benjamin Verhoeven, 2018, 9’

50.000 SCANS is part of an on-going project called Scanning Cinema that revolves around scanning moving images. By using a flatbed scanner and a monitor, the film is wrapped into a single frame that shows the passing time and duration in moving images.

Article NL
31.10.2018

Ik zou graag enkele gedachtes delen die zich vormden na een aantal ervaringen met het acteren voor een camera. Deze ervaringen zijn heel specifiek en persoonlijk, maar hebben volgens mij de mogelijkheid om een algemener begrip te schetsen van acteren voor een camera en zelfs film en theater in het algemeen. Aan de hand van persoonlijke ‘waarheden’ kwam ik tot een paar verzamelbegrippen die werkzaam kunnen zijn wanneer we over acteren trachten te spreken.

prisma NL
24.10.2018

Que le diable nous emporte van Jean-Claude Brisseau bevat een vreemde scène: op kitscherige kosmosplaatjes prijken wriemelende vrouwenlichamen, hun silhouetten onnauwkeurig afgesneden als ware het met een botte schaar.

Article NL
17.10.2018

Twee gezichtspunten op de wereld en op de geschiedenis dienen zich aan. Eerst de vogelvlucht van de uil, soeverein nachtdier met scherpe klauwen en ogen die het donker oplichten, dan de zoekende draf van een kattin die haar weg baant in een wereld, die haar nu eens vijandig gezind is, haar dan weer haast achteloos liefkoost. Je lijkt als kijker de hele tijd op het punt te staan iets groots te ontdekken, tegelijk bovenaanzicht en “middeninzicht” te bezitten, tegelijk fragment en geheel, geleefde en historische tijd te kunnen aanschouwen. Het is alsof je heel even kunt zien dat wat zich hier afspeelt, ook elders is, als de beide zijden van een omgevouwen blad papier.

Article FR EN
10.10.2018

A l’orée des films d’Anne-Marie Miéville, avant même que le récit ne pointe ses orteils, au premier souffle enregistré par la caméra, une bouffée d’air sonore amorce un seuil où installer le spectateur. Strictement au présent. Un pas dehors, un pas à l’intérieur. On peut avoir l’illusion d’assister au tournage, (parfois avant : à son préambule), et que ce qui s’y déroule, l’instant dramatique, est également le nôtre.

Article FR EN
10.10.2018

At the edge of Anne-Marie Miéville’s films, even before the story wriggles its toes, with the first breath recorded by the camera, a resounding gust of air initiates a threshold at which to place the spectator. Strictly in the present. One foot outside, one foot inside. We could be under the illusion that we’re attending the making of the film (sometimes even the prelude to the shooting itself) and that what goes on there, the dramatic moment, is also ours. 

screening
Long Day’s Journey Into Night
Bi Gan, 2018
Fri 12 Oct 2018, 17:00
Kinepolis, Ghent
PART OF Film Fest Gent 2018
screening
Pieter Dumoulin, Timeau De Keyser, 2018
Sun 14 Oct 2018, 20:00
Kinepolis, Ghent
PART OF Film Fest Gent 2018
FILM
Bruno Dumont, 2018, 200’

“Spoofing the characteristics of the detective, commissioner Van der Weyden is the distillation of the elements that make Bruno Dumont’s work so unique and irresistible.

screening
Hong Sang-soo, 2018
Sat 13 Oct 2018, 20:00
PART OF Film Fest Gent 2018
screening
Claire Denis, 2018
Fri 19 Oct 2018, 19:45
Kinepolis, Ghent
PART OF Film Fest Gent 2018
FILM
Claire Denis, 2018, 110’

“It would be a handy phrase to describe one of those elusive films that don’t quite congeal in ways that make stable sense: you could say such a film was ‘like Claire Denis in space.’ And now, that’s what we’ve got: Claire Denis in space.

FILM
Hong Sang-soo, 2018, 96’

“Hong captures these contrasting dramas in typically unadorned style, utilizing the hotel as both a symbolic space of refuge and reconciliation and a practical setting for the comings and goings of a variety of personalities (although, curiously, these five seem to be the hotel’s only visitors –

FILM
Pieter Dumoulin, Timeau De Keyser, 2018, 71’

Jimi, a young man living in the Brussels’ neighbourhood Cité Modèle, tries to return a parcel to a local woman that was delivered to his apartment by mistake. When Jimi can’t locate her, finding her becomes an obsession.

screening
Long Day’s Journey Into Night
Bi Gan, 2018
Wed 31 Oct 2018, 20:00
BOZAR, Brussels
PART OF Courtisane
FILM
Long Day’s Journey Into Night
Bi Gan, 2018, 110’

“If Bi’s cinema has been clear about anything so far, it’s that he is completely unburdened by narrative cohesion. And why would he be? For one, Bi came to filmmaking from poetry, which he’s written a book of, and which he credits as the primary foundation for Kaili Blues.

Article NL EN
1.10.2018

For the cinema, as Godard once said, is “transitory, ephemeral”, written on the wind; inscribed only in fleeting traces, some disconnected images and sounds, and sentimentally overloaded, scrambled memories. Cinema is hard evidence, but only fitfully can it serve as a testament; death is too much at work there. It is the form of this remembered, necessarily scrappy, haunted, sad history of the twentieth century that Godard evokes in all the prodigious techniques of his Histoire(s) du cinéma

Article NL EN
1.10.2018
Adrian Martin 2018
Vertaald door

Want cinema is, zoals Godard eens zei, “voorbijgaand, efemeer”, geschreven op de wind; gegraveerd in vluchtige sporen, wat onsamenhangende beelden en geluiden en sentimenteel overladen, dooreengehaspelde herinneringen. Cinema is een hard bewijs, maar is grillig als testament; ook de dood is hier aan het werk. Het is de vorm van deze herinnerde, noodzakelijkerwijze fragmentarische, rondspokende, trieste geschiedenis van de twintigste eeuw die Godard evoceert met alle wonderbaarlijke technieken van zijn Histoire(s) du cinéma

prisma NL
12.09.2018

Film wordt plots een mythologische constructie waarin enkel de diepste, innerlijke krachten tellen. Dit memorabel voorval opent de deur naar een nieuwe wereld waar ik maar al te graag wil instappen.

prisma NL
5.09.2018

Als toeschouwer wil je beschermd worden tegen ‘spoilers’, die de illusie van onbeperkte mogelijkheden vernietigen. Je wil nog kunnen hopen, tegen beter weten in.

screening
Ruth Beckermann, 2018
Thu 13 Sep 2018, 19:00
BOZAR, Brussels
PART OF
screening
Ruth Beckermann, 2018
Wed 12 Sep 2018, 20:30
Het Bos, Antwerp
PART OF