Films byTexts by 2018
Article NL FR EN
16.12.2020

Al te vaak denkt men dat men in de montage eerst de structuur van de film moet uitwerken om het verhaal op poten te zetten en daarna het ritme bepaalt door de duur van de sequenties op elkaar af te stemmen. Dat is voor mij onmogelijk. Het zou de inhoud loskoppelen van de vorm, de gedachte van het gevoel. Ritme is het hart van het werk, het is er de adem van. Het is ook het samenbrengen van kleuren, vormen en lijnen.

Article NL FR EN
16.12.2020

Trop souvent on pense qu’en montage il faut d’abord travailler la narration en trouvant la structure du film, puis le rythme en affinant les durées. Pour moi c’est impossible. Ce serait comme dissocier le fond de la forme, la pensée du sensible. Le rythme, c’est le cœur d’une œuvre, son souffle. C’est aussi l’association des couleurs, des formes, des lignes.

Article NL FR EN
16.12.2020

Too often people think that when editing you have to start by working on the narrative and finding the film’s structure, and only then move on to its rhythm by refining the length of the shots and sequences. I find that impossible. That would be like separating content from form, thought from the perceptible. Rhythm is the heart of the film, its breath. It’s also the association of colors, shapes, and lines. 

Article NL
16.09.2020

Een film als Méditerranée leert ons dat de tijd zich kan openen door zijn aanwezigheid te ontvouwen. Het is Jean-Daniel Pollets grote doorbraak en het maakt deze film tot een meesterwerk waarnaar we eindeloos kunnen blijven kijken zonder dat de film veroudert of aan kracht inboet, zonder dat de woorden – dwingend, somber, inwijdend, doordrenkt van de immense gloed van de zon – ons ooit de indruk geven dat we ze al gehoord hebben.

Article EN
6.05.2020

It’s a notorious fact: Hong Sang-soo does not write screenplays. Or, rather, the practice of scriptwriting melted away as time passed (...) The act of writing, if it takes place at all, is worth little more than as an initial impetu. Hong Sang-soo: “I do not want a scenario in which 95 percent of the elements are fixed in advance since, in the end, the rest of the creative process would be about working on details, the remaining 5%. What I do want is to find an approximate 30 to 40 percent of the elements in the treatment, 30 percent in the casting and dialogues, and the rest during the shoot.”

Article NL EN
5.02.2020

De verklaring die hierna volgt is gewijd aan de taalvorm van de audiovisuele massamedia – dat wil zeggen, het gebruik door de MAVM (Mass Audio-Visual Media) van een repetitieve, gestandaardiseerde structuur en een ingekorte tijd en ruimte, om zo de toeschouwer te controleren. Ik concentreer me op dit weinig bediscussieerde aspect van de media omdat het een essentiële rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de narratieve structuur die al van kracht is en wordt afgedwongen sinds de geboorte van cinema.

Article NL EN
5.02.2020

The following statement is concerned with the language form of the mass audiovisual media – i.e., the use by the MAVM of a repetitive, standardized structure, and abbreviated time and space, to control the audience. I am concentrating on this little debated aspect of the media, because it has played an essential role in developing the narrative structure which has been in place, and enforced, since the birth of the cinema.

FILM
Ana Vaz, 2018, 8’

Fields of newborn flowers, small gatherings of surviving bees, resistant plant species and new types of eggs lay upon our shore, engaging us to dig and search for the meaning of such unexpected life...

 

FILM
Look Closely at the Mountains
Ana Vaz, 2018, 31’

“‘Look closely at the mountains!’: the phrase was coined by artist Manfredo de Souzanetto during Brazil’s years of dictatorship. Mining activities were destroying the environment in the state of Minas Gerais in the south west of the country.

FILM
Manon De Sutter, 2018, 21’

Two boys capitalize on the sale of motorbikes. A young woman is involved in an illegal money transfer. Two brothers with financial debts have to appear in court. The monetary rules are as firm as the heavy walls of the ‘Palace of Justice’.

FILM
Rand Abou Fakher, 2018, 24’

Sections of one day showing the complications of a relationship when it’s built on a pain that has never been confronted.

FILM
Hannah Bailliu, 2018, 32’

A British-Belgian girl works in the secluded hills of southern Portugal. A group of students in Brussels trains diplomacy skills to take part in simulations of UN conferences. In the rehearsal room, on unwrought land, burgeon essential words and gestures.

 

FILM
The Portuguese Woman
Rita Azevedo Gomes, 2018, 136’

His home is war. Her home is Portugal. Yet the young, newly married wife of Lord von Ketten is determined to turn her husband’s family abode, an inhospitable castle on a cliff in northern Italy, into a real home.

FILM
Mariano Llinás, 2018, 868’

Shot over ten years and in almost as many countries, La Flor pays tribute to the history of cinema via six episodes bound together by the performances of the same four actresses.

Conversation EN
29.05.2019

Before the premiere at the 2018 Cannes filmfestival, Emmanuel Burdeau talked to Wang Bing about his colossal documentary work Dead Souls. “As it is often the case, though, the problem was the solution: I finally understood that it was this gap that would be the subject of Dead Souls. I finally realized that what interested me through the memory of the survivors was to be able to touch upon the reality of those who had died. But all this remains very theoretical... From a practical standpoint I still didn’t know how the reality of those who were dead was going to come forth from the testimonies of those who were, on the contrary, still alive and who, when they were interviewed, spoke mostly of just that: the fact that they had survived. ”

FILM
An Elephant Sitting Still
Hu Bo, 2018, 230’

“He told me the other day. There is an elephant in Manzhouli. It sits there all day long. Perhaps some people keep stabbing it with forks. Or maybe it just enjoys sitting there. I don't know. People gather there, watching it sitting still. They feed the elephant food but it takes no notice.”

FILM
Akram Zaatari, 2018, 7’

The Script is born out of the artist’s research into online content connected with the Arab world. Exploring YouTube using relatively neutral search terms such as ‘father and son’, Zaatari discovered multiple videos depicting fathers praying.

FILM
Virgil Vernier, 2018, 98’

“After his celebrated feature debut film, Mercuriales (Courtisane Festival 2015), which takes place in the Parisian banlieues, Virgil Vernier shifts his focus to Sophia Antipolis, a technopole in the margins of the French Riviera.

FILM
Olivier Assayas, 2018, 108’

« Comme son titre l’indique, Doubles vies présente en apparence une façade et, à son envers, un autre agencement de ce qui se donne à voir au premier regard. Ce double jeu est en réalité un trompe-l’œil, un whodunit hitchockien.

FILM
Jean-Luc Godard, 2018, 84’

“Do you still remember how long ago we trained our thoughts?

Most often we’d start from a dream...

We wondered how, in total darkness

colours of such intensity could emerge within us.

In a soft low voice

prisma NL
23.01.2019

De personages van Mes provinciales (2018) – filmstudenten aan Paris VIII – bewegen zich voort in een absolute leegte. Hun universum lijkt onthecht van tijd en ruimte. Hoe zijn ze in deze treurnis verzeild geraakt? Als cinefielen dragen ze de erfenis van hun voorgangers met zich mee.

FILM
Khalik Allah, 2018, 77’

“I’m depicting the undepicted. I'm taking what I did in Field Niggas, and multiplying that times ten. My artistic vision is to weave a wild tapestry of intimate words, sounds, and obscure portraiture into a cohesive energy that will penetrate the heart.

prisma NL
19.12.2018

In de dode, loden zomer rijdt Nanni Moretti in Caro diario (1993) op een Vespa door de verlaten Romeinse straten met cinema als enige alibi: om de villa’s in zijn geliefde wijk Garbatella te kunnen bewonderen, doet Moretti zich voor als een regisseur op zoek naar locaties voor een nieuwe film “over een trotskistische bakker in het Italië van de jaren vijftig... Het wordt een musical.” 

Article NL
19.12.2018

De camera van Brian De Palma richt zich in de eerste plaats op cinema zelf. Hij brengt verslag uit als een schilder die enkel over de schilderkunst kan rapporteren door zelf een schilderij te maken. Blow Out (1981) is een making-of, niet als een instructievideo die technisch uiteenzet hoe een film tot stand komt, maar als een spiegel die reflecteert over het wezen van cinema. In die spiegel zien we een ruimte waarin een andere variant van de werkelijkheid leeft. Het bekende beeld krijgt als reflectie een nieuwe vorm, zoals de tekens in een boek dat voor de spiegel gehouden wordt.

FILM
Wang Bing, 2018, 495’

“Since I began researching the history of Jiabiangou State Farm in 2004, I have met and interviewed nearly one hundred survivors of Jiabiangou.

FILM
Ellen Vermeulen, 2018, 73’

A carefully made film, offering an intimate insight into the lives of Rosie, Sami, Irakli, and Nathan, four children with different educational needs who are going to regular schools. 

 

FILM
Nicolas Philibert, 2018, 105’

« Nicolas Philibert demande au spectateur de son nouveau documentaire un peu la patience dont doivent s’armer les apprentis infirmiers et infirmières qui sont sujets.

prisma NL
28.11.2018

In The Act of Seeing with One’s Own Eyes (1971) legt Stan Brakhage autopsieën vast als een parade van de doden.

FILM
Mathias De Groof, Mona Mpembele, 2018, 75’

Palimpsest of the Africa Museum documents the renovation of the Royal Museum of Central Africa (now Africa Museum) by presenting it as a process of aesthetic mourning, highlights the complexity of its transformation and shows, through the eyes of the African diaspora in Belgium, the real

Article NL
7.11.2018

Madeleine is niets en is nooit iets anders geweest dan wat verschijnt. Dat is wat Scottie ervaart wanneer haar hyperreële simulacrum op hem toe stapt. Dat is ook wat hem door zijn verrukking heen verontrust: niet dat het beeld plotseling al te werkelijk wordt, maar dat het zichzelf als enige werkelijkheid openbaart, dat het niets verbergt.

FILM
Thomas R Peeters, 2018, 13’

“In an undefined setting, workers are doing a neverending series of monotonous tasks. Except for one person – the one in control of the cycle. In the minds of the workers, we hear flashes of the outside world. Is this liberty or is this a prison? What happens when the chain of work derails?”

FILM
Benjamin Verhoeven, 2018, 9’

50.000 SCANS is part of an on-going project called Scanning Cinema that revolves around scanning moving images. By using a flatbed scanner and a monitor, the film is wrapped into a single frame that shows the passing time and duration in moving images.

Article NL
31.10.2018

Ik zou graag enkele gedachtes delen die zich vormden na een aantal ervaringen met het acteren voor een camera. Deze ervaringen zijn heel specifiek en persoonlijk, maar hebben volgens mij de mogelijkheid om een algemener begrip te schetsen van acteren voor een camera en zelfs film en theater in het algemeen. Aan de hand van persoonlijke ‘waarheden’ kwam ik tot een paar verzamelbegrippen die werkzaam kunnen zijn wanneer we over acteren trachten te spreken.

prisma NL
24.10.2018

Que le diable nous emporte van Jean-Claude Brisseau bevat een vreemde scène: op kitscherige kosmosplaatjes prijken wriemelende vrouwenlichamen, hun silhouetten onnauwkeurig afgesneden als ware het met een botte schaar.

Article NL
17.10.2018

Twee gezichtspunten op de wereld en op de geschiedenis dienen zich aan. Eerst de vogelvlucht van de uil, soeverein nachtdier met scherpe klauwen en ogen die het donker oplichten, dan de zoekende draf van een kattin die haar weg baant in een wereld, die haar nu eens vijandig gezind is, haar dan weer haast achteloos liefkoost. Je lijkt als kijker de hele tijd op het punt te staan iets groots te ontdekken, tegelijk bovenaanzicht en “middeninzicht” te bezitten, tegelijk fragment en geheel, geleefde en historische tijd te kunnen aanschouwen. Het is alsof je heel even kunt zien dat wat zich hier afspeelt, ook elders is, als de beide zijden van een omgevouwen blad papier.

Article FR EN
10.10.2018

A l’orée des films d’Anne-Marie Miéville, avant même que le récit ne pointe ses orteils, au premier souffle enregistré par la caméra, une bouffée d’air sonore amorce un seuil où installer le spectateur. Strictement au présent. Un pas dehors, un pas à l’intérieur. On peut avoir l’illusion d’assister au tournage, (parfois avant : à son préambule), et que ce qui s’y déroule, l’instant dramatique, est également le nôtre.

Article FR EN
10.10.2018

At the edge of Anne-Marie Miéville’s films, even before the story wriggles its toes, with the first breath recorded by the camera, a resounding gust of air initiates a threshold at which to place the spectator. Strictly in the present. One foot outside, one foot inside. We could be under the illusion that we’re attending the making of the film (sometimes even the prelude to the shooting itself) and that what goes on there, the dramatic moment, is also ours. 

FILM
Bruno Dumont, 2018, 200’

“Spoofing the characteristics of the detective, commissioner Van der Weyden is the distillation of the elements that make Bruno Dumont’s work so unique and irresistible.

FILM
Claire Denis, 2018, 110’

Moving back and forth through time, High Life's action unfolds aboard a shoebox-like spaceship where death row prisoners are futilely transported across the universe in search of a new energy source and subjected to secretive fertility experiments by a fluid-obsessed scientist.

FILM
Hong Sang-soo, 2018, 96’

“Hong captures these contrasting dramas in typically unadorned style, utilizing the hotel as both a symbolic space of refuge and reconciliation and a practical setting for the comings and goings of a variety of personalities (although, curiously, these five seem to be the hotel’s only visitors –

Pages