Bert Lesaffer

Bert Lesaffer (1983) is a Belgian screenwriter. For seven years, he was responsible for the programming and communication at KASKcinema, and is still active at KASK & Conservatory today. In 2014, together with Brecht Van Elslande, he launched Animal Tank, a production company for audiovisual work. Lately, Lesaffer’s main focus has become screenwriting, working on several projects with several directors.

De taal is een parasiet

Bert Lesaffer, Dries Roelandts, 2021
ARTICLE
16.06.2021
NL

Meer nog dan een vreemde film is Naked Lunch een film die mainstreamfilms vreemd maakt. Er komt immers iets bloot te liggen van de mechanismen die we als normaal beschouwen. We kunnen de parallel trekken met medici die het normale fysieke functioneren trachten te begrijpen door de afwijking, een ziekte, te onderzoeken.