Serge Toubiana

Serge Toubiana (1949) is a French film critic and journalist. Between 1972 and 2000 he worked as an editorial director for Cahiers du Cinéma, a time marked by his collaboration with Serge Daney between 1973 and 1984. In 1976 he collaborated on the scenario of the film Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère…, a film by René Allio. Between 2003 and 2016 he was the director of the Cinémathèque Française. With Antoine De Baecque, he co-authored a biography of François Truffaut (1996). He published Les fantômes du souvenir (2016), his memoirs as a cinéphile, and more recently Le temps de voir (2017), a collection of thoughts on cinema. He also collaborated on the film Hitchcock/Truffaut (2015), based on recollections of filmmakers such as Martin Scorsese, Olivier Assayas, Wes Anderson and others on the influence of François Truffaut’s book Le cinéma selon Hitchcock (1966) on their work. In 2017, Toubiana became the chief executive of UniFrance, an organization that promotes the distribution of French films.

Serge Toubiana, 2011
ARTICLE
19.10.2013
NL

Die dag sloot Serge voor mij zijn eigen verhaal af, zijn weg van kind dat in 1944 werd geboren – het jaar van Roma, città aperta en van de ontdekking van de concentratiekampen – en vervolgens van puber en jonge man die uit liefde voor de film zijn leven op schrift wilde stellen. Dat wil zeggen dat hij het liet samenvallen met een bepaalde geschiedenis van de film. De rijder uit Kapò, de ‘Lettre sur Rossellini’, zijn relatie met de Cahiers du Cinéma, de verdediging van Straub en Godard die gearticuleerd werd rond een esthetiek van het verzet, de liefde voor vreemde talen, de reislust, de cultus van de vriendschap, de overstap naar Libération, zijn ziekte, Trafic. Plotseling klonk het biografische door in het theoretische discours en gaf het zijn werkelijke draagwijdte.