Chantal Akerman

Chantal Akerman (1950-2015) was a Belgian film director, screenwriter, producer, artist and writer born in Brussels. Her directorial debut at 18 years old was Saute ma ville (1968). She made more than 40 films, including Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) and the documentary trilogy DʼEst (1993), Sud (1999), and De lʼautre côté (2002).

Chantal Akerman, 1995
Vertaald door Elias Grootaers
ARTICLE
15.06.2016
NL FR

Oude beelden van een uittocht, met bundels stappen in de sneeuw richting een onbekende plaats, gezichten die aarzelen tussen het sterke leven en de mogelijkheid van een dood die toeslaat zonder dat ze iets gevraagd hebben. En het is nog altijd zo.

Chantal Akerman, 1995
ARTICLE
15.06.2016
NL FR

De vieilles images d’évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu, de visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d’une mort qui viendrait les frapper sans qu’ils aient rien demandé. Et c’est toujours comme ça.

A Film by Chantal Akerman

Chantal Akerman, 1997
ARTICLE
10.03.2021
NL EN

The day I decided to think about the future of cinema, I told myself I wouldn’t live to see it. I asked myself if the future is always in front of us. So I looked ahead, then I turned around. 

Een film van Chantal Akerman

Chantal Akerman, 1997
Vertaald door Elias Grootaers
ARTICLE
29.11.2017
NL EN

De dag waarop ik heb beslist na te denken over de toekomst van de cinema, heb ik bij mezelf gedacht dat ik die niet zou meemaken. Ik heb me afgevraagd of de toekomst altijd voor ons ligt. Toen heb ik voor mij uit gekeken, vervolgens heb ik mij omgedraaid.