Charles Burnett

Charles Burnett (1944) is an American film director, producer and cinematographer. Burnett began making films in the 1970s while a graduate student at UCLA, California. In 1981, he was given the Fipresci Prize for his first feature, Killer of Sheep. In 1988, he received the prestigious MacArthur Foundation Fellowship and, in 2017, a Governor Award. His work includes films such as The Horse (1973), Killer of Sheep (1978), To Sleep with Anger (1990) and Nightjohn (1996).

Charles Burnett, 1989
Vertaald door Quinten Wyns
ARTICLE
14.06.2017
NL EN

Elke andere kunstvorm viert het leven, het schone, het ideaal, en heeft een progressief effect – behalve de Amerikaanse cinema. De situatie is van die aard dat je steeds gevraagd wordt om je integriteit aan te tasten, en als de sociaal georiënteerde film eindelijk gemaakt wordt, zullen de vertoningen doorgaans beperkt zijn en zullen zij voor wie de film gemaakt is en over wie hij gaat, hem waarschijnlijk nooit zien. Om filmmaken levensvatbaar te maken, heb je de steun van de gemeenschap nodig; je moet deel worden van haar agenda, een aspect van haar voortbestaan.

Charles Burnett, 1989
ARTICLE
14.06.2017
NL EN

Any other art form celebrates life, the beautiful, the ideal, and has a progressive effect – except American cinema. The situation is such that one is always asked to compromise one’s integrity, and if the socially oriented film is finally made, its showing will generally be limited and the very ones that it is made for and about will probably never see it. To make filmmaking viable you need the support of the community; you have to become a part of its agenda, an aspect of its survival.